Grupputveckling

Några exempel på motton vi arbetat/arbetar med!

Hisingsbron – ”Alla vill till Hisingsbron och där vara kvar”

Hamnbanan – ”Nu blir vi ETT Hamnbanan”

Göteborgsvarvets ledningsgrupp – ”Vi är passionerade förebilder som skapar trygghet i verksamheten”

Skanska ÖFL Marks kommun – ”MARKarbetet vi vill göra igen”

Tillsammans tar vi fram företagets/ledningsgruppens/projektets ”MOTTO”.

Vad innebär det? Vad är vårt mål? Vart vill vi med detta arbete? Vad är våra Ledord!

Genom att jobba med grunderna från Susan Wheelans ”Från grupp till Team” med skapa trygghet, utmana, skapa struktur och tillit för att skapa det effektiva teamet.

Detta gör vi genom att sätta aktiviteter, följa upp genom mätning, analysera och gå till handling. PDCA metoden.

Vi jobbar med beprövade metoder på ett lite annorlunda nytt sätt samt lägger in tävling, humor och energi i programmet. Klarar ni att bygga den självbärande Da Vinchi bron snabbare än Hisingsbrogänget? Eller flytta träpyramiden snabbaren än Wangeskogs ledningsgrupp? Eller varför inte sätta hela gruppen i ”Mera mästares tävlingar där vi utmanas på riktigt”

När vi lär känna varandra lite mer än tidigare vågar vi också utmana lite mer. När vi utmanar oss finner vi nya oupptrampade stigar och det är då som det händer saker och vi kommer utanför vår trygga ”Comfort zone”. Det är då vi går ifrån att vara en grupp till att bli ett TEAM.