Om Lovell Leadership Consulting

Varför namnet Lovell Leadership Consulting

Ja Lovell är ganska självklart. Leadership kan man tro för att ledarskap / chefskap är något jag brinner för och kan väldigt bra. Många av mina kurser riktar sig också mot just ledare / chefer i karriären som försöker av hela sitt hjärta få med alla delar i sitt liv. Jag har ”been there, done that” och vet vad det handlar om och kan därmed hjälpa dig så att du kan lotsa dig själv mellan alla kobbar och skär. Att möjligheten finns är det enda vi kan vara säkra på vad gäller framtiden.

Med Leadership menas också vikten av att själv ta ledarskapet över sina egna tankar och handlingar. Det är mycket detta coaching går ut på. Man är själv den bästa kaptenen när det gäller att styra mot sin destination. Andra kan bara hjälpa till med lite tips och annat. Men ansvaret för sig själv och sin egen utveckling kan du aldrig delegera även om man ibland skulle vilja.

Consulting. Något får ni gissa själva!

Lovell Leadership Consultning bildades 2010, drivs av Magnus Lovell. Född 1968. Bor i Landvetter. Fru och 3 barn.

Har ett förflutet som elitidrottare (fotboll div 1). 22 års arbetslivserfarenhet. Varav 12 som chef / ledare. Personalledning från 10 till 500 medarbetare.

En mängd utbildningar i Ledarskap. Projektledning. Rehabilitering. Arbetsrätt. Arbetsmiljö. Med mera, med mera.

Certifierad ICC Coach, utbildad i SLH (Skandinaviska ledarhögskolan). Utbildare var Mäster Lars-Eric Uneståhl som betraktas av många som nestorn inom Coach och Mental Träning.

Certifierad Stressmanager med inriktning på Mental Träning. Utbildad även här av Lars – Eric Uneståhl samt Gregor Schill.

Följer ICC regler och normer vad gäller etik och moral. Se ICC:

Enskild firma med F-skattesedel.