Ny som chef

”Ledarprogram ca 6 månader” (Start löpande)

Före utbildningen får du göra en DISC-analys för att se vilka drivkrafter och vilken kommunikationsstil du har i din ledarstil. Självkänsla och självinsikt är viktigt i din roll som chef och analysen ger värdefulla ledtrådar att jobba med under utbildningen.

Ny som chef/Grunderna i ledarskap

Förändringsbenägenhet hos olika individer.Tydlighet genom feedback. Skillnad chef/ledare? Att gå ifrån medarbetare till ledare! Att sätta mål och följa upp!

Personligt ledarskap

-Fokus på just dig som individ. Vad är din styrka? Vad är din utmaning? Var befinner du dig just nu?

Situationsanpassat ledarskap

– Vem är du? Vilka är dina medarbetare? Hur hanterar vi konflikter? Hur kommunicerar vi med varandra?

Coachande ledarskap

Under en heldag med andra chefer/ledare får du med dig de verktyg som vi jobbat med under utbildningen/coachingen, vilka du sedan jobbar med på DITT sätt i DITT ledarskap framöver.